En stuga för mig själv

Ett fritidshus är ju något so jag tycker att alla behöver. Man behöver liksom ett litet ställe där man kan få vara ifred utan att bli störd. Jag behöver det i alla fall. Men det kan vara ett sådant här timmerhus till exempel som man har mitt ute i skogen. Det är ju drömmen i alla fall. Men just nu så får jag nöja mig med att ha mitt garage som en liten fristad. Men en vacker dag så kommer ja att äga ett sådant hus där jag kan vara för mig själv!