Utbildas som vuxen

När man talar om vuxenutbildning och att utbilda sig för framtiden så menar många att det inte hela tiden handlar om att utbilda sig för framtiden, utan att utbilda sig för en personlig utveckling. Detta är bra tycker jag då kunskap är makt som man brukar säga. Med mer kunskap så kan man åstadkomma mer. Men jag höjer ett varningens finger. Var försiktig å att din nyvunna kunskap eller din utbildning inte gör dig till en stolt person. Varför inte det? Jo man vill hålla sig ödmjuk för då kommer folk att vilja vara med dig.